Program życia założycielki

 1. Żaden poranek bez szczerej modlitwy  dz1 2.Żadna praca bez dobrej intencji dz2a
 3. Żadna radość bez wdzięcznego spojrzenia w górę  dz3  4. Żaden potrzebujący bez jałmużny dz4
5. Żaden cierpiący bez pociechy  dz5 6. Żaden dobry uczynek bez pokory dz6
7. Żadna doznana przykrość bez przebaczającej wyrozumiałości  dz7 8.Żaden popełniony błąd bez żalu dz8
9. Żadne cierpienie bez cierpliwości i poddania się woli Bożej  dz9 10. Żadna rozmowa bez pamięci o Wszechobecnym dz10
11. Żaden zauważony występek bez łagodnego sądu  dz11 12. Żaden wieczór bez rachunku sumienia dz12

Historia Prowincji Polskiej

dom prowincjalnyZgromadzenie Córek Bożej Miłości założyła 21 listopada 1868 r. w Wiedniu m. Franciszka Lechner. Założycielka postanowiła nadać założonemu przez siebie zgromadzeniu charakter międzynarodowy. W 1897 r. córki Bożej Miłości uzyskały zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską.

drzewo genealogiczneXIX w. nie było ustawowo zorganizowanej opieki społecznej. Wiele kobiet i dziewcząt przybywało ze wsi do miast w poszukiwaniu pracy. Często stawały się ofiarami wyzysku. Franciszka Lechner wraz z siostrami starała się im pomóc. Zajmowała się nie tylko pośrednictwem pracy, udzielaniem schronienia i pomocy, ale dbała też o wykształcenie dziewcząt. W dużych miastach zakładała domy schronienia i kształcenia początkowego i zawodowego służących. Te zadania w zmienionych okolicznościach zgromadzenie realizuje do dziś.

Obecnie Córki Bożej Miłości pracują: w Austrii, Albanii, Anglii, Ameryce Północnej, Boliwii, Bośni i Hercegowinie, Brazylii, Czechach, Chorwacji, Niemczech, Polsce, Słowacji, Kosowie, Ugandzie, Ekwadorze, Szwajcarii, Włoszech i na Węgrzech. Siostry niosą pomoc wszystkim potrzebującym, niezależnie od pochodzenia społecznego, wyznania czy narodowości.

 

Matka Franciszka Lechner

zalozycielkaFranciszka Lechner, Założycielka Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, urodziła się 1 stycznia 1833 r. w Edling, w Bawarii. Wychowana w katolickiej rodzinie odkryła w sobie dość wcześnie powołanie zakonne i pragnienie służenia innym. Droga do założenia Zgromadzenia była trudna i wiodła Franciszkę przez różne etapy ku ostatecznemu rozpoznaniu woli Bożej.

W latach 1849-1861 przebywała w Zgromadzeniu Ubogich Sióstr Szkolnych De Notre Dame w Monachium. W 1865 r. podjęta współpraca z ks. Johannem Fidelem De Pozzo w Ilanz w Szwajcarii, przy tworzeniu Dobroczynnego Stowarzyszenia Bożej Miłości.

Ostatecznie w 1868 r. założyła w Wiedniu Zgromadzenie Córek Bożej Miłości, przyjmując, dla niego, jako podstawę duchowości Regułę św. Augustyna.

Zgromadzenie Córek Bożej Miłości ukierunkowane było na działalność charytatywno-wychowawcza. Głównym celem Zgromadzenia była opieka nad służącymi, czyli troska o ratowanie zagrożonej młodzieży żeńskie wędrującej ze wsi do wielkich miast. Odpowiadając na ówczesne potrzeby społeczne i moralne, Założycielka otwierała w Zgromadzeniu tzw. Zakłady lub Instytuty Marii, w których, bezpłatnie przygotowywała dziewczęta do zawodu służącej. Swą wielką gorliwością apostolską ogarniała także sieroty i ubogich.

Drugim szczególnym celem było nauczanie i wychowywanie dzieci i młodzieży na poziomie elementarnym i średnim. Istotny kierunek swej działalności i życia wyraziła Matka Franciszka w haśle: "Wszystko dla Boga, dla biednych, dla naszego Zgromadzenia'".

Do śmierci Założycielki (1894) Zgromadzenie Córek Bożej Miłości rozwijało swą działalność na terenie Europy Środkowej (Austro-Węgry).

Domy Zgromadzenia powstawały na Węgrzech, w Austrii, Czechach, Słowacji, w Bośni oraz w Polsce, od 1913 r. w USA i w Anglii, a od 1920 w Brazylii. W 1919 r. następuje pierwszy podział Zgromadzenia na prowincje (Europa Środkowa). W okresie międzywojennym, utworzono dalsze samodzielne prowincje w USA i Brazylii.

Głównym rysem duchowości Matki Franciszki Lechner był kult Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Zgromadzenie przez nią założone pragnie dziś przez swą obecność i dzieła czynić widzialną w świecie miłość niewidzialnego Boga.

Obecnie Zgromadzenie Córek Bożej Miłości oprócz pracy charytatywno-wychowawczej prowadzi działalność pastoralną i misyjną. Obejmuje ono 12 prowincji w 15 państwach Europy i Ameryki, i liczy ponad 1250 członkiń.

Dom Macierzysty Zgromadzenia znajduje się w Wiedniu, Dom generalny w Rzymie (Grottaferrata ), zaś główny Dom Polskiej Prowincji ma swą siedzibę w Krakowie, ul. Pędzichów 16.

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 0 | Wczoraj 4 | Ostatni tydzień 19 | Ostatni miesiąc 4 | Wszystkie 10509