pasek

Bursa jest prowadzona przez Zgromadzenie Córek Bożej Miłości. W myśl hasła Założycielki Zgromadzenia Matki Franciszki Lechner  „Czynić dobro, nieść radość, uszczęśliwiać i prowadzić do nieba” siostry angażują się w wychowanie młodego pokolenia.

 

Bursa przyjmuje dziewczęta studiujące na różnych kierunkach i uczelniach Krakowa.  

Bursa jest placówką katolicką, podstawę jej działalności stanowią zasady i wartości chrześcijańskie. Zapewniamy mieszkankom życzliwość, formację ludzką i intelektualną. Dogodna lokalizacja w centrum miasta, a jednocześnie cisza i bezpieczeństwo, stwarza odpowiednie warunki do nauki. Bursa działa przez cały rok akademicki od października do czerwca, z przerwą na okres Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

Starając  się o miejsce należy:

  1. Zapoznać się z regulaminem.
  2. Przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną z Siostrą odpowiedzialną za Bursę.
  3. Złożyć pisemne podanie i ankietę osobową.
  4. Uregulować opłatę rezerwacyjną i kaucję.

Do Bursy przyjmowane  są także osoby uczące się w trybie  zaocznym ( piątek, sobota i niedziela).

Rezerwując miejsce należy  podać następujące dane:

  1. Imię Nazwisko
  2. Telefon kontaktowy
  3. Termin rezerwacji od… do…

W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu należy  jak najszybciej telefonicznie lub osobiście zgłosić swą  nieobecność, by w ten sposób  umożliwić rezerwację  miejsce innym osobom.